ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ประกาศวันหยุด

28 กรกกฎาคม- 2 สิงหาคม 2566

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองประธานมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมงานเฉ..

ต้อนรับ Ms. Yang Ning นายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลยูนนาน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ Ms. Yang Ning นายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลยูนนาน ในโ..

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

การประกวดหางเครื่อง รอบภาคเหนือ “โครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประก..

กิจกรรมแข่งขัน E-sports เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของกา..

กิจกรรมแข่งขัน E-sports เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของการทำงานเป็นทีม โดยใช้..

กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต”

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

วิดีโอ

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุ..

กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

ช่องทางการติดต่อ