ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ อาจเกิดจากตัวโปรแกรม Chrome มีปัญหา
ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมอื่น เช่น Internet Explorer หรือ Microsoft Edge แทน

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

KAP-การงาน-เทอม1-ประถม

KAP-การงาน-เทอม1-มัธยม

สาระคณิตศาสตร์

KAP-คณิต-เทอม1-ประถม

KAP-คณิต-เทอม1-มัธยม

สาระภาษาไทย

KAP-ไทย-เทอม1-ประถม

KAP-ไทย-เทอม1-มัธยม

สาระวิทยาศาสตร์

KAP-วิทย์-เทอม1-ประถม

KAP-วิทย์-เทอม1-มัธยม

สาระศิลปะ

KAP-ศิลปะ-เทอม1-ประถม

KAP-ศิลปะ-เทอม1-มัธยม

สาระสังคมศึกษา

KAP-สังคม-เทอม1-ประถม

KAP-สังคม-เทอม1-มัธยม

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

KAP-สุขพละ-เทอม1-ประถม

KAP-สุขพละ-เทอม1-มัธยม

สาระภาษาอังกฤษ

KAP-อังกฤษ-เทอม1-ประถม

KAP-อังกฤษ-เทอม1-มัธยม

ภาษาจีน

KAP-จีน-เทอม1-ประถม

KAP-จีน-เทอม1-มัธยม