เพลงโรงเรียนแบบไทย เดิม

เพลงโรงเรียนแบบจีน เดิม

 

 

เพลงโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ภาษาไทย

 

 

เพลงโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ภาษาไทย (บรรเลง)

 

 

เพลงโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ภาษาจีน

 

 

เพลงโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ภาษาจีน (บรรเลง)