วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser GooGle Chorme

  1.กดคลิกขวาที่ลิ้ง

  2.ไปที่หัวข้อ “บันทึกเป็นลิงค์” หรือ “Save link as” จากนั้นกดเซฟ

  3.นำเมาส์ไปที่ลูกศรชี้ขึ้น จากนั้น กดคำว่า “เก็บไว้”  หรือ “Keep”

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser Internet  Explorer

  1.กดดาวน์โหลดที่ลิ้งได้เลยครับ

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser Microsoft Edge

  1.กดคลิกขวาที่ลิ้ง

  2.ไปที่หัวข้อ “บันทึกเป็นลิ้ง” หรือ “Save link as” จากนั้นกดเซฟ

  3.นำเมาส์ไปที่ เครื่องหมาย จุด 3 จุด  จากนั้น กดคำว่า “เก็บไว้”  หรือ “Keep”

 

ระดับประถมศึกษา

ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ 65 ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา

ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ 65 ระดับมัธยมศึกษา