ระดับประถมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ป.1-3

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ป.4-6

 

ระดับมัธยมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ม.1-3

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ม.4-6