ที่อยู่  196-197  หมู่ที่ 2  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลหนองผึ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์  053105075 , 053105076

โทรสาร 053105075 ต่อ 206

map