ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐริญา สวน ชั้น ป.3/7 ได้รับตำแหน่งฑูตเยาวชน​และ​วัฒนธรรม​สยาม ประจำ​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐริญา สวน ชั้น ป.3/7 ได้รับตำแหน่งฑูตเยาวชน​และ​วัฒนธรรม​สยาม ประจำ​จังหวัด​สุราษฎร์ธานี โดยเข้ารับประกาศนียบัตร​ กับผู้แทนในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่4) ในงานฑูต​เยาวชน​และ​วัฒนธรรม​สยาม​ (ชาเลนจ์​เจอร์​คิดส์​ ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ทำบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชา (ประถม-มัธยม)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอาคารฉงซิน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ตักบาตรวันวิสาขบูชา ระดับปฐมวัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ และนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน คณะครู บุคลากร พร้อมนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนอนุบาล 3 (ฝั่งปฐมวัย)

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

การฉีดพ่นยากำจัดยุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ในการฉีดพ่นกำจัดยุงตามอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ทั้งแผนกปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์แผงผังเส้นทางจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถม-มัธยม

ประชาสัมพันธ์แผงผังเส้นทางจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถม-มัธยม ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ป.1 – ม.6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565📌หมายเหตุ: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเลิก เวลา 15.30 น.📍เฉพาะ ป.1 หลังเลิกเรียน วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2565 ให้รับนักเรียนได้ที่ใต้ตึกอำนวยการ‼️✳️เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถ และขอความร่วมมือเมื่อรับ-ส่งนักเรียนเสร็จ ให้งดการพบปะ / ชุมนุมในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์แผงผังเส้นทางจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย

ประชาสัมพันธ์แผงผังเส้นทางจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19 วันเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565📌หมายเหตุ: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเลิก เวลา 15.30 น.เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถ และขอความร่วมมือเมื่อรับ-ส่งนักเรียนเสร็จ ให้งดการพบปะ / ชุมนุมในโรงเรียน

ประกาศ มาตรการและการการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม)

ประกาศ มาตรการและการการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม-มัธยม ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565