โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชวนเด็กๆ มาดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนให้ไกลป่วย ด้วย 5 วิธีเตรียมพร้อม เมื่อเข้าสู่หน้าฝน

คุณฉัตรชัย ตรีอารยะพงศ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และกรรมการบริหารโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่บุญปั๋น เงาคำ มารดาของคุณครูเกศริน แก้วอ่อง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

…Continue reading

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเรื่อง การรับสมัครตำแหน่งงาน ครูผู้สอนภาษาจีน ครูประจำชั้นปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก

…Continue reading

🚩มาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียน ✅มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาโรงเรียน

📣📣แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

…Continue reading

📣📣แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย.

…Continue reading

💙❤️โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565👏🏻

…Continue reading