โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตรา ชื่นดวง ชั้น ม.3/4

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา อุทธัญกุลพิทักษ์ ชั้น ป.2/1

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรญาณ์ จินา ชั้น ป.2/5

…Continue reading

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ฝึกใช้แผนที่ดาวเพื่อบอกกลุ่มดาวบนท้องฟ้า และมีโอกาสใช้กล้องดูดาวจากสถานที่จริง