โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล VDO ยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “หนูน้อยลำไยออนไลน์ 2564” 🏆🥰👏โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล VDO ยอดเยี่ยม การประกวดหนูน้อยลำไยออนไลน์ ประจำปี 2564 รุ่นอายุ 5-9 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564.🔷️การประกวดหนูน้อยลำไยออนไลน์ เพื่อเฟ้นหาบุคคลที่มีความสวยความสามารถและนำไปสู่การเป็นตัวแทนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ลำไยลำพูน รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดลำพูน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชร ฟุ้งวัชรากร นักวิจัยสถาบันวิจัย National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่น ศิษย์เก่าโรงเรียนสหศึกษา ปีการศึกษา 2548 (โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในปัจจุบัน) 🎉👨‍🎓👏

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน AI สถาบัน The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021) พร้อมรับรางวัล 🔹รางวัล Best Student Award จากสถาบันวิจัย National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021) 🔹รางวัลเหรียญจากผลงานวิจัย สถาบันวิจัย National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021)

รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564 👏🏫🥰 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาเยาวชนต้นแบบด้านวัฒนธรรม รางวัล “เยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์” ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการเยาวชนคนเก่น คนดี มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 1.เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน ชั้นอนุบาล 3/2 2.เด็กหญิงขวัญจิรา มะโนคำ ชั้นอนุบาล 3/2 3.เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง ชั้นอนุบาล 3/3 4.เด็กหญิงปุณพิชชา ตนพะยอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา นำโดยนางวธุสิริ ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ในโอกาสที่มาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งร่วมพิจารณาแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างโรงเรียน กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง และตำบลไชยสถาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวและความเข้าใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน” โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันชาติจีน (国庆节) ตรงกับ 1 ตุลาคมของทุกปี เริ่มจากปี ค.ศ.1949

ซึ่งเป็นวันที่ อดีตประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตุง ประกาศให้เป็นวันก่อตั้งหรือสถาปนาประเทศจีน ที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ถือเป็นจีนใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยความสำเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นับมาจนถึงปัจจุบัน (2021) เท่ากับเป็นระยะเวลา 72 ปีแล้ว

กงสุลใหญ่จีนพร้อมองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ ร่วมมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปสนับสนุนภารกิจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่องมาตรการจัดการเรียนการสอนในเหตุพิเศษ และการวัดประเมินผลทุกระดับชั้น

สื่อวีดิทัศน์ “เทศกาลไหว้พระจันทร์”

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอร่วมสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยการนำเสนอสื่อวีดิทัศน์การสอนวิชาภาษาจีนในเทศกาลไหว้พระจันทร์

วันนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว 27 กันยายน 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มีโอกาสต้อนรับ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสมาเยือนโรงเรียนฯ พร้อมรับชมสาธิตการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้แทนองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ