ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธ..

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน (Hanban)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับครูอาสาสมัครจีน จำนวน 5 ท่าน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

กิจกรรมระดับชั้นปฐมวัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมแนะแนวโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และให..

วิดีโอ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ