ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียน และตารางเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ยินดีต้อนรับเด็ก ๆ สู่รั้วฟ้าแดง

เรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน

แจกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดยมี Mr.Chen Haiping กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

วิดีโอ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธ..

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2566

2
หลักสูตร
93
ห้องเรียน
275
บุคลากร
3,183
นักเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ