ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
20230715005227.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005229.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005230.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005231.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005233.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005234.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005235.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th 20230715005237.jpg - เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | https://chongfah.ac.th