ข่าวประชาสัมพันธ์

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารชิงหัว
20230712035322.jpg - วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV | https://chongfah.ac.th 20230712035323(1).jpg - วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV | https://chongfah.ac.th 20230712035323.jpg - วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV | https://chongfah.ac.th 20230712035325.jpg - วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV | https://chongfah.ac.th 20230712035326.jpg - วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV | https://chongfah.ac.th