ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ Mr.Huang Xiaomin ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลซิงฮั่น เมืองซัวเถา พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน พร้อมหารือความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรฝ่ายภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเกียรติคุณ ตึกอำนวยการ
20230712034326.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034327.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034329.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034330.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034332.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034333.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034334.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034336.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034337.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034339.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th 20230712034340.jpg - เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีน | https://chongfah.ac.th