กิจกรรมนักเรียน

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย
20230712033747.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033749.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033750.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033752.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033753.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033755.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033756.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th 20230712033757.jpg - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  | https://chongfah.ac.th