ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ในโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน
20230712033348(1).jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033348.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033350.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033352.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033353.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033354.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033356.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033357.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th 20230712033358.jpg - พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 | https://chongfah.ac.th