กิจกรรมนักเรียน

ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย
20230629093756.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093757.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093758(1).jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093758.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093759.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093800(1).jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093800.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093801.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093802.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093803(1).jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093803.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th 20230629093805.jpg - ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร | https://chongfah.ac.th