ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย
20230629093226.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093227(1).jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093227.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093228.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093229.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093230.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th 20230629093231.jpg - แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล | https://chongfah.ac.th