ข่าวประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและสภานักเรียน ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
20230629053127.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053128.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053130.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053131.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053132(1).jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053132.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053134.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053135.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053137.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053139.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053140.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th 20230629053141.jpg - เฉลิมพระชนมพรรษา | https://chongfah.ac.th