กิจกรรมนักเรียน

พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ รวมทั้งระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหัวเฉียว ระดับปฐมวัย
20230629052442.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052443(1).jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052443.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052444.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052446.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052447.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20230629052448.jpg - พิธีไหว้ครู  ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th