ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน

ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

20230629051045.jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051046.jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051048(1).jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051049.jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051050.jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051051(1).jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th 20230629051051.jpg - อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน  | https://chongfah.ac.th