ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Zuwu เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล พร้อมด้วย Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
20240708050737.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050740.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050742.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050745.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050747.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050750.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050752.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th 20240708050754.jpg - ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | https://chongfah.ac.th