ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียน และครู เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
20240704015417.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015420.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015423.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015426.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015428.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015431.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015434.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th 20240704015436.jpg - ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | https://chongfah.ac.th