กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ อาคารหัวเฉียว
20240704012114.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012120.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012125.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012130.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012133.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012136.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012141.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th 20240704012145.jpg - กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://chongfah.ac.th