ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวฉงซินพร้อมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง