กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลบ๊ะจ่าง การประดิษฐ์งานฝีมือของนักเรียน เป็นต้น
20240611044204.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044209.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044210.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044211.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044213.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044217.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044221.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240611044225.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th