กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลบ๊ะจ่าง การประดิษฐ์งานฝีมือของนักเรียน เป็นต้น
20240610071057.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071059.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071101.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071104.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071106.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071109.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071111.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th 20240610071114.jpg - กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง | https://chongfah.ac.th