กิจกรรมนักเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2

แผนกอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนหญิงที่มีประวัติการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีน โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ อาคารฮั่วเอง
20240606082010.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082013.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082015.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082018.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082020.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082023.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082025.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th 20240606082028.jpg - ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มที่ 2 | https://chongfah.ac.th