ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

ฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีนเข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาความรู้ทางภาษาสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
20240409021506.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021507.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021508.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021510.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021511.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021512(1).jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021512.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021513.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021514.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021515.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021516.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th 20240409021517.jpg - โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย | https://chongfah.ac.th