กิจกรรมนักเรียน

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์ เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมคุณอนันต์ บุญมหาธนากร กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และกรรมการบริหารโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมข้างอาคารฉงซิน
20230629092055.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092056(1).jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092056.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092057.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092059(1).jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092059.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092100(1).jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092101.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092102.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th 20230629092103.jpg - จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา | https://chongfah.ac.th