กิจกรรมนักเรียน

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส” เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ณ สนามเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ตึกอำนวยการ
20240409021116(1).jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021116.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021117.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021118.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021119(1).jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021119.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021120.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021121.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021122(1).jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021122.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021123.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021124(1).jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021124.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th 20240409021125.jpg - ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส | https://chongfah.ac.th