กิจกรรมนักเรียน

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี Mr.Chen Haiping กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน
20240405041945(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041945.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041946(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041946.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041947.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041948.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041949(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th 20240405041949.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา | https://chongfah.ac.th