กิจกรรมนักเรียน

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน
20240405041023.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041024.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041026(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041026.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041027.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041028(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041028.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041029(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041029.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041030.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041031.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041032(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041032.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041033.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041034(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041034.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041035(1).jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041035.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041036.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th 20240405041037.jpg - พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | https://chongfah.ac.th