กิจกรรมนักเรียน

พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดพิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย
20240405034348.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034349.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034350.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034351(1).jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034351.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034353.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034354.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034355.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034356.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034358.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034400.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th 20240405034401.jpg - พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 | https://chongfah.ac.th