ผู้ปกครองมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรค

    โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณยุพิณ ป๊อกปา และคุณสุพร จันทะมูลผู้ปกครอง เด็กชายอภิชัย วงศ์คำมูล ป.5/3 ในโอกาสมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรค ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563