พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และประธานบริหารโรงเรียน กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธี ณ สระว่ายน้ำ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563