กิจกรรมนักเรียน

รางวัลการแข่งขันกีฬา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ดังนี้

– กีฬาเทควันโด
1.เด็กชายณนนท์ สิทธิสมาน นักเรียนชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทควันโด รายการ TAEKWONDO STUDENT OPEN 2020 รุ่นยุวชนชายอายุ 9-10 ปี รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กิโลกรัม ณ ห้องสกายฮอลล์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
2.เด็กชายณนนท์ สิทธิสมาน นักเรียนชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเทควันโด รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 รุ่นยุวชนชายอายุ 9-10 ปี รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563
3.เด็กชายเมธีวัฒน์ ธีระธนัทพงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 รุ่นยุวชนชายอายุ 7-8 ปี รุ่น A น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563
4.เด็กหญิงชนัญญา ตันบัญชานุวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 รุ่นยุวชนหญิงอายุ 7-8 ปี รุ่น E น้ำหนักเกิน 20-30 กิโลกรัม ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563
5.เด็กชายณนนท์ สิทธิสมาน นักเรียนชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP รุ่นยุวชนชายอายุ 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กิโลกรัม ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563
6.เด็กชายเมธีวัฒน์ ธีระธนัทพงศ์ นักเรียนชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP รุ่นยุวชนชายอายุ 7-8 รุ่น A น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

– กีฬาฟุตบอล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “สารภีคัพ” ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัลดังนี้
1.เด็กชายดอมินิคธรรม์ เจียชิง ว่อง ป.4/3
2.เด็กชายธนวัฒน์ ใจเสมอ ป.4/7
3.เด็กชายณภัทร คีรีคุปต์ปกรณ์ ป.5/2
4.เด็กชายโชคชัย อินตา ป.5/4
5.เด็กชายณัชไกรวิชญ์ จันต๊ะนาเขต ป.5/5
6.เด็กชายโอฬาร อัครบุญนนท์ ป.6/1
7.เด็กชายทนวิชญ์ รักรังสี ป.6/2
8.เด็กชายธนภัทร หนูสิทธิ์ ป.6/2
9.เด็กชายเจอรามี่คู่บุญ เจียฟูว่อง ป.6/2
10.เด็กชายดลวัฒน์ ปวงแพร่ ป.6/3
11.เด็กชายสุธิภาส วงศ์เจริญไพร ป.6/3
12.เด็กชายนภรุจ ไทยเอื้อ ป.6/5
13.เด็กชายศิวัช เต๋จ๊ะใหม่ ป.6/5
14.เด็กชายชยพล นาราทิพพัฒน์กุล ป.6/6
15.เด็กชายปัณวิชญ์ สุภารักษ์ ป.6/6
16.เด็กชายพีรากร มหายศ ป.6/6
17.เด็กชายวชิระ จันทร์เพ็ญ ป.6/6
20201206005911(1).jpg - รางวัลการแข่งขันกีฬา | https://chongfah.ac.th 20201206005911(2).jpg - รางวัลการแข่งขันกีฬา | https://chongfah.ac.th 20201206005911(3).jpg - รางวัลการแข่งขันกีฬา | https://chongfah.ac.th 20201206005911(4).jpg - รางวัลการแข่งขันกีฬา | https://chongfah.ac.th 20201206005911.jpg - รางวัลการแข่งขันกีฬา | https://chongfah.ac.th