กิจกรรมนักเรียน

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411” โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
20201206005658(1).jpg - หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411 | https://chongfah.ac.th 20201206005658(2).jpg - หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411 | https://chongfah.ac.th 20201206005658(3).jpg - หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411 | https://chongfah.ac.th 20201206005658(4).jpg - หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411 | https://chongfah.ac.th 20201206005658.jpg - หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411 | https://chongfah.ac.th