ข่าวประชาสัมพันธ์

วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์  อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
 
20230628011050.jpg - วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ | https://chongfah.ac.th 20230628011051(1).jpg - วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ | https://chongfah.ac.th 20230628011051.jpg - วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ | https://chongfah.ac.th 20230628011052.jpg - วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ | https://chongfah.ac.th