ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อยกร..