ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชา..

รองประธานมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมงานเฉ..

ต้อนรับ Ms. Yang Ning นายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลยูนนาน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ Ms. Yang Ning นายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลยูนนาน ในโ..

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียง..

คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงาน

งานเปิดอาคารเรียน ICEC และงานฉลองครบรอบ 75 ปี

อธิการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายภาษาจีน ร่วมงานเปิดอาคารเรียน ICEC

พิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีแต่งตั้..

เยี่ยมชมโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการเรีย..

ประธานกรรมการศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลซิงฮั่น เมืองซัวเถา พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเ..

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ให้ นร. ชั้น ม.3

วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

นำโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ชาวฉงซินพร้อมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2566

อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน

อธิการโรงเรียน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายภาษาจีน เพื่อร่วมกันวางแผนนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภา..

แผนกปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอบรมศิลปะการเชิดสิงโต-มังกร

คณะสิงโต มังกร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการอบรมเสริมศักยภาพ “ศิลปะการเชิดสิงโต-มัง..