กิจกรรมนักเรียน

การประกวดหางเครื่อง รอบภาคเหนือ “โครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประก..

กิจกรรมแข่งขัน E-sports เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภ..

กิจกรรมแข่งขัน E-sports เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของการทำงานเป็นทีม โดยใช้..

กิจกรรมแนะแนว “การสร้างพลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต..

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมอบรม “วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”

กิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกาลเทศะ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของ..

“บ๊ะจ่างเชื่อมใจ ผจญภัยเทศกาลตวนอู่”

โรงเรียนช่องฟ้าฯ นำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน...

พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร

ระดับปฐมวัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีถวายราชสดุดี ”วันวชิราวุธ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ..

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าห..