กิจกรรมนักเรียน

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ

กิจกรรมระดับชั้นปฐมวัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมแนะแนวโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน

กิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และให..

ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) กระตุ้นเข็มท..

แผนกอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนหญิงที่มีประวัติ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม GeoGebra”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง

ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับสภานักเรียน จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ รับขวัญน้องฟ้าแดง” ให้กับนักเรียนใหม่

ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

พิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ อธิการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดยมี Mr.Chen Haiping กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักกีฬาคนเก่งประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย