ฝ่ายบริหารวิชาการ(ภาษาจีน)

นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการภาษาจีน
นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการภาษาจีน
MissQIUYU  CHEN
เจ้าหน้าที่บัญชี