ฝ่ายบริหารวิชาการ(ภาษาจีน)

นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน
นายสืบพงศ์  กุศลพิทักษ์พงศ์
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน
MissQIUYU  CHEN
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายภาษาจีน