วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดจากการจมน้ำและป้องกันการจมน้ำ” โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดการอบรม เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่