โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ โดยคณะวิทยากรจากเทศบาลตำบลไชยสถาน เพื่อเป็นการตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน อีกทั้งเพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความมั่นใจในมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ แผนกปฐมวั

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่