นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับนายณัฎฐยศ ป่าหลวง พร้อมคณะกรรมการนิเทศยุวกาชาด ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีผู้นำกลุ่มยุวกาชาด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่