วันที่ 12 มกราคม 2566 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่น้อง ปีที่ 6” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนที่บ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2566