โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอนพัทธ์ กัณทา ชั้น ป.2/4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในรายการ STC Match Day 2022 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้1.รางวัลเหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ยุวชนชาย2.รางวัลเหรียญทอง ประเภทพุมเซ่คู่ ยุวชนชาย3.รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ ยุวชนชาย