โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรินทร์ลนา ดวงจันทร์ ชั้น ป.2/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best Costume จากการประกวด The Friendship of Runway เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 256 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่