โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนัญญา ตันบัญชานุวัฒน์ ชั้น ป.5/7 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่2.รางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือลานนาแชมป์เปี้ยนชิพ Lanna Taekwondo Championship 2022 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต