โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสหศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่