โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับมูลนิธิศานติวัฒนธรรม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พอกันที Grooming” โครงการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศสำหรับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน ตลอดจนรู้ทันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง โดยจัดอบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่